מכתבי תודה

כמה ממטופלי טרחו והעלו את הוקרתם על הכתב, להלן פרסומי המכתבים של כמה מהם.
שמות המטופלים הוסתרו כדי לשמור על פרטיותם של המטופלים.
5/5
כל הזכויות שמורות לד"ר אנדרי אופק